κατανάλωση κρέατος ανά τον κόσμο

κατανάλωση κρέατος ανά τον κόσμο

Κρέας: Κατανάλωση ανά τον κόσμο

Το κρέας είναι μέρος της διατροφής του ανθρώπου από τους προϊστορικούς χρόνους. Η  εξημέρωση ζώων για γάλα και κρέας είχε υπάρξει καθοριστικός παράγοντας στη δημιουργία πιο σταθερών οικισμών από το 10.000 π.Χ. και εξής. Οι ανθρωπολόγοι πιστεύουν ότι η αυξημένη…