Ευκαιρίες καριέρας

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
1

Ευκαιρίες Καριέρας

Στα Κρέατα Αττικής Βουδούρης – Κώνστας ΑΕ μεγαλώνουμε συνεχώς και αναζητούμε ανθρώπους με όρεξη και μεράκι, οι οποίοι θα στελεχώσουν την ομάδα μας. Δες τις ανοιχτές θέσεις και στείλε μας το βιογραφικό σου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Δείτε τις ευκαιρίες καριέρας στην εταιρεία μας και συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

warehouse_manager

Περιγραφή Θέση / Αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή αναλώσιμων εμπορευμάτων

 • Ενδοδιακίνηση αποθεμάτων από τον χώρο της αποθήκης σε θέσεις

 • Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης

 • Απογραφή / Έλεγχος των αποθεμάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Καλή χρήση H/Y

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Ικανοποιητικός μισθός

 • Ασφάλιση

ΩΡΑΡΙΟ 05:00μμ ME 13:00μμ

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

food technology

Περιγραφή Θέση / Αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής συστήματος ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων (ISO 9001 και ISO 22000) της εταιρίας

 • Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τήρηση προδιαγραφών και κανόνων, έλεγχος διεργασιών

 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης της επισήμανσης των προϊόντων (labeling) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 • Συμμετοχή στη βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξη καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων

 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και συμμετοχή σε εξωτερικές επιθεωρήσεις (από δημόσιες αρχές, φορέα πιστοποίησης,, πελάτες)

 • Συνεχής έρευνα και προτάσεις για τη βελτίωση ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών

 • Εκπαίδευση προσωπικού σε αρχές διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων

 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές

 • Επικουρική υποστήριξη των γραμματειακών διαδικασιών της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ, επιστημών τροφίμων ή τεχνολόγου τροφίμων

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών MS Office

 • Γνώση λειτουργίας συστημάτων διασφάλισης υγιεινής και ποιότητας σύμφωνα με ISO, HACCP (επιθυμητή η γνώση συστημάτων BRC, IFS)

 • Αντίληψη της παραγωγής και επιθυμητή η εμπειρία σε παραγωγική διαδικασία.

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια, ευγένεια

 • Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση κώδικα τροφίμων και ποτών και κανονισμού 1169/2011

 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε προθεσμίες

 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

it Manager

Περιγραφή Θέσης / Αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων
 • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση σχεδιασμού και ανάπτυξής των ηλεκτρονικών συστημάτων της εταιρείας
 • Συντήρηση της μηχανοργάνωσης της εταιρείας
 • Επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων και του δικτύου δεδομένων της εταιρίας
 • Επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη των ζυγιστικών συστημάτων της εταιρίας (BIZERBA)
 • Υποστήριξη σε εμπορικές εφαρμογές, σε σύστημα ERP και σε εταιρικές εφαρμογές
 • Υποστήριξη χρηστών και του εξοπλισμού τους

 • Οργάνωση και διατήρηση στοιχείων όσον αφορά τον εξοπλισμό, ασφάλεια πληροφοριών και δομών ελέγχου

 • Τήρηση των προτύπων συμμόρφωσης με το GDPR

 • Διεξαγωγή ερευνών αγοράς και αξιολόγηση προσφορών προμηθευτών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

 • Διαχείριση συστημάτων HyperV, VMware ESXi

 • Γνώσεις πάνω σε Windows 10-11, Windows Server AD, WSUS

 • Desktop Hardware (Troubleshooting)

 • Βασικές Γνώσεις Δικτύων

 • Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (SQL)

 • Εμπειρία σε εφαρμογές (SoftOne , EpsilonNet , Entersoft, Singular Logic)

 • Γνώση επιχειρηματικών διαδικασιών

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Ασφάλιση

 • Δυνατότητες εξέλιξης

Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

production-supervisor

Περιγραφή Θέσης

Προϊστάμενος νεοσύστατου τμήματος κρεατοσκευασμάτων, στις πρότυπες βιομηχανικές εγκαταστάσεις Κρέατα Αττικής, Βουδούρης-Κώνστας, στο Μοσχάτο Αττικής.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ, με κατεύθυνση στις ειδικότητες τεχνολόγου τροφίμων γεωπόνου (ζωικής παραγωγής)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 – 5 ετών
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Ικανότητα εύρυθμης διοίκησης προσωπικού
 • Γνώση και τήρηση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (HACCP, ISO κλπ)
 • Ικανότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων κωδικών σε νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα
 • Διάθεση για εργασία σε σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον
 • Γνώση μηχανολογικού εξοπλισμού κρεατοσκευασμάτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:

Προσφέρουμε ολοκληρωμένο και ελκυστικό πακέτο παροχών. Πιο συγκεκριμένα στοιχεία θα ανακοινώνονται στα άμεσα ενδιαφερόμενα άτομα που θα προσκληθούν για συνέντευξη.

 

Λίγα λόγια για την εταιρεία Κρέατα Αττικής, Βουδούρης-Κώνστας

Η εταιρεία μας μετρά πάνω από 17 χρόνια λειτουργίας στη μορφή της ως βιομηχανία κρεάτων, και πάνω από 40 χρόνια από τότε που πρωτοξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας σε αυτό το διατροφικό είδος, απασχολώντας πλέον πάνω από 300 άτομα ανθρώπινο δυναμικό. Ως εργοδότες είμαστε πάντοτε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και βασίζουμε τη φιλοσοφία μας στην ανταπόδοση. Μας ενδιαφέρει να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους εργαζόμενούς μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικές και τηρείται εχεμύθεια.

Φόρμα Βιογραφικού
1