Ευκαιρίες καριέρας

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
1

Ευκαιρίες Καριέρας

Στα Κρέατα Αττικής Βουδούρης – Κώνστας ΑΕ μεγαλώνουμε συνεχώς και αναζητούμε ανθρώπους με όρεξη και μεράκι, οι οποίοι θα στελεχώσουν την ομάδα μας. Δες τις ανοιχτές θέσεις και στείλε μας το βιογραφικό σου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Δείτε τις ευκαιρίες καριέρας στην εταιρεία μας και συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

food technology

Περιγραφή Θέση / Αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής συστήματος ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων (ISO 9001 και ISO 22000) της εταιρίας

 • Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τήρηση προδιαγραφών και κανόνων, έλεγχος διεργασιών

 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης της επισήμανσης των προϊόντων (labeling) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 • Συμμετοχή στη βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξη καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων

 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και συμμετοχή σε εξωτερικές επιθεωρήσεις (από δημόσιες αρχές, φορέα πιστοποίησης,, πελάτες)

 • Συνεχής έρευνα και προτάσεις για τη βελτίωση ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών

 • Εκπαίδευση προσωπικού σε αρχές διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων

 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές

 • Επικουρική υποστήριξη των γραμματειακών διαδικασιών της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ, επιστημών τροφίμων ή τεχνολόγου τροφίμων

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών MS Office

 • Γνώση λειτουργίας συστημάτων διασφάλισης υγιεινής και ποιότητας σύμφωνα με ISO, HACCP (επιθυμητή η γνώση συστημάτων BRC, IFS)

 • Αντίληψη της παραγωγής και επιθυμητή η εμπειρία σε παραγωγική διαδικασία.

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια, ευγένεια

 • Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση κώδικα τροφίμων και ποτών και κανονισμού 1169/2011

 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε προθεσμίες

 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

cleaning_service

Καθαριστής ζητείται για καθαρισμό χώρων Βιομηχανίας τροφίμων στο Μοσχάτο.

Ωράριο 15:00μμ με 21:00μμ, Δευτέρα έως Σάββατο .

accountant

Περιγραφή Θέση / Αρμοδιότητες

 • Τήρηση βιβλίων (διπλογραφικά)

 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, φόρου εισοδήματος κ.λπ.

 • Έκδοση μηνιαίων αναφορών ελέγχου δαπανών και εταιρικής πληροφόρησης (reports)

 • Συμφωνίες πελατών – προμηθευτών, μητρώου παγίων, ΜΥΦ κ.ά.

 • Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης

 • 10 έτη εμπειρίας σε οργανωμένο λογιστήριο

 • Κάτοχος άδειας λογιστή Α΄ τάξης

 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΚΦΑΣ, φορολογίας εισοδήματος

 • Άριστη γνώση ΚΦΕ, ΚΦΔ

 • Γνώση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας

 • Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών

 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP

 • Άριστη γνώση H/Y και προγραμμάτων MS Office

 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Άριστη γνώση φορολογικών διαδικασιών και υποχρεώσεων

 • Άριστη γνώση λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε προθεσμίες

 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

τεχνολόγος κατάψυξης

Ωράριο: 03:00 με 11:00

Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες

• Παραλαβή / αποστολή προϊόντων
• Ενδοδιακίνηση αποθεμάτων από τον χώρο της παραγωγής σε θέσεις
• Παρακολούθηση παραγγελιών
• Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου εντός των ψυγείων
• Απογραφή / έλεγχος των αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα:

• Επαφή και γνώση σε βιομηχανίες κρέατος και γενικά με το κρέας
• Απόφοιτος ΤΕΙ
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Γνώση αγγλικών
• Γνώση MS Office
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό περιβάλλον

Παροχές:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ασφάλιση

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους / τις υποψηφίους-ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Φόρμα Βιογραφικού
1