Εταιρική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1

Παράλληλα με την ανάπτυξη της εταιρίας μας, που εξελίχθηκε τα τελευταία 50 χρόνια σε μεγάλη πρότυπη βιομηχανική μονάδα, αναπτύξαμε και αντίστοιχη κουλτούρα και κοινωνική εταιρική ευθύνη, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τη θέση μας μέσα στον κύκλο της αεροφόρου Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνονται η Αγορά, οι Προμηθευτές μας, οι Συνεργάτες μας, το Κοινωνικό Σύνολο και φυσικά το Περιβάλλον.

Προς την αγορά

Ως μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες κρεάτων στη χώρα, που αναλαμβάνει την τροφοδοσία μεγάλου μέρους της ελληνικής αγοράς, με εισαγωγές από το εξωτερικό και με προμήθεια από το εσωτερικό, έχουμε πλήρη επίγνωση του ρόλου της εταιρίας μας στο «χρηματιστήριο του κρέατος», επηρεάζοντας τα κόστη προς τα κάτω, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

Επενδύουμε σε μεγάλους και πιστοποιημένους προμηθευτές του εξωτερικού (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Πολωνία), που πληρούν προδιαγραφές εκτροφής, παραγωγής και ποιότητας, αλλά και σε αξιόλογες ελληνικές φάρμες που τηρούν αντίστοιχες προδιαγραφές (χωρίς να εμποδιζόμαστε από γεωγραφικούς περιορισμούς), συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς.

3000 ώρες ενεργειακής εξοικονόμησης

Καύση πρώτης οργανικής
ύλης

5000 ανακυκλώσιμα υλικά

Eco Friendly

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Επενδύουμε σε συνεργασίες που βασίζονται στον συνειδητοποιημένο επαγγελματισμό, ανταμείβοντας υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν το επίπεδο της αγοράς, στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, αντιμετωπίζοντας όλους τους συνεργάτες μας με τον ίδιο σεβασμό, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η εταιρία μας διατηρεί σταθερή κοινωνική δράση, στηρίζοντας τακτικά πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων και άλλων δήμων της Αττικής, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των κοινωνικά αδυνάτων. Πέραν όμως αυτού, συνδράμουμε σε επισκευές ή αντικαταστάσεις ιατρικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της Αττικής, διατηρώντας σταθερή συμμετοχή σε επιχορηγήσεις ιατρικών ερευνητικών προγραμμάτων.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξασφαλίζουμε ενεργειακή εξοικονόμηση, επενδύοντας σε μηχανήματα ενεργειακής κλάσης. Ανακυκλώνουμε όλα τα ζωικά υποπροϊόντα που παράγουμε, καθώς και όλες τις χάρτινες συσκευασίες και τα χαρτόκουτα που χρησιμοποιούμε, σκοπεύοντας να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις υποδομές ανακύκλωσης εντός των νέων μας εγκαταστάσεων.

ΦΑΡΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ