Διασφάλιση ποιότητας

αντιβιοτικά - κτηνοτροφία  - 1

Αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία: Σταδιακή μείωση κατά 50% έως το 2030

Η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία ήταν μία διευρυμένη πρακτική για τις μονάδες εκτροφής τις προηγούμενες δεκαετίες. Η πρακτική αυτή από τη μία επέδρασε στην ποιότητα του κρέατος, όπου συχνά άρχισαν να παρατηρούνται υπολείμματα αντιβιοτικών και από την άλλη συντέλεσε στη…

Κρεατοσκευάσματα Κρέατα Αττικής

Κρεατοσκευάσματα και συσκευασμένο κρέας: πλεονεκτήματα και τι να προσέχουμε

Τα συσκευασμένα κρέατα και προϊόντα κρέατος είναι μία τάση που κερδίζει διαρκώς και το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Ο λόγος για αυτή την εξέλιξη είναι αφενός η ευκολία που προσφέρει η τυποποίηση, κι αφετέρου η «διαφάνεια» στη σήμανση αυτών των προϊόντων….

διασφάλιση ποιότητας τροφίμων - κρέατος

Ασφάλεια τροφίμων και διασφάλιση ποιότητας στη βιομηχανία κρέατος

Η διασφάλιση ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων γενικά αφορά μια σειρά από κανόνες, πρότυπα, ελέγχους και διαδικασίες που εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το τελικό προϊόν που φτάνει στο πιάτο του καταναλωτή είναι ασφαλές προς βρώση. Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση…