Βιομηχανία κρεάτων

αντιβιοτικά - κτηνοτροφία  - 1

Αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία: Σταδιακή μείωση κατά 50% έως το 2030

Η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία ήταν μία διευρυμένη πρακτική για τις μονάδες εκτροφής τις προηγούμενες δεκαετίες. Η πρακτική αυτή από τη μία επέδρασε στην ποιότητα του κρέατος, όπου συχνά άρχισαν να παρατηρούνται υπολείμματα αντιβιοτικών και από την άλλη συντέλεσε στη…

Κρεατοσκευάσματα Κρέατα Αττικής

Κρεατοσκευάσματα και συσκευασμένο κρέας: πλεονεκτήματα και τι να προσέχουμε

Τα συσκευασμένα κρέατα και προϊόντα κρέατος είναι μία τάση που κερδίζει διαρκώς και το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Ο λόγος για αυτή την εξέλιξη είναι αφενός η ευκολία που προσφέρει η τυποποίηση, κι αφετέρου η «διαφάνεια» στη σήμανση αυτών των προϊόντων….

Χονδρεμπόριο κρεάτων - μεγάλες ποσότητες

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ – Νωπά και κατεψυγμένα κρέατα

“Δεν υπάρχει πελάτης τόσο μεγάλος που να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τόσο μικρός που να μην μας ενδιαφέρει.” Ποικιλία σε νωπά, κατεψυγμένα και συσκευασμένα κρέατα, με δυνατότητα διάθεσης σε όλη την Αττική και σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας Η…