2024 Ιανουάριος

αντιβιοτικά - κτηνοτροφία  - 1

Αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία: Σταδιακή μείωση κατά 50% έως το 2030

Η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία ήταν μία διευρυμένη πρακτική για τις μονάδες εκτροφής τις προηγούμενες δεκαετίες. Η πρακτική αυτή από τη μία επέδρασε στην ποιότητα του κρέατος, όπου συχνά άρχισαν να παρατηρούνται υπολείμματα αντιβιοτικών και από την άλλη συντέλεσε στη…